Νέα

Νέα

Οι εταίροι του SkillsMatch εργάζονται σκληρά για να πετύχουν τους στόχους τους! Διαβάστε ενημερώσεις σχετικά με την εξέλιξη του έργου παρακάτω.

Newsletter_Skillsmatch(1)_GR_page-0001
1ο ενημερωτικό δελτίο - Οκτώβριος 2021
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Newsletter_Skillsmatch_2nd issue FINAL_γρεεκ (1)_page-0001
2ο ενημερωτικό δελτίο - Ιανουάριος 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Newsletter 3_Skillsmatch EL_page-0001
3ο ενημερωτικό δελτίο - Μάιος 
2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ