Αποτελέσματα

Αποτελέσματα

Το SkillsMatch θέλει να δώσει μια πιθανή απάντηση στην ανάγκη για ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων. Οι ψηφιακά ικανοί και προετοιμασμένοι εκπαιδευτικοί είναι το κλειδί στη σύγχρονη, ταχέως μεταβαλλόμενη κοινωνία, όπου οι ψηφιακές τεχνολογίες γίνονται σημαντικός μοχλός για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης.

Εργαλείο αυτοαξιολόγησης
Ένα εργαλείο για τον εντοπισμό των ελείψεων στις ψηφιακές δεξιότητες, που βασίζεται στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο DigCompEdu.
Σχεδιάζεται
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ
Ένα εργαλείο αντιστοίχισης για την επιλογή του καταλληλότερου προγράμματος ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), με βάση τα εντοπισμένα κενά στις ψηφιακές δεξιότητες.
Σχεδιάζεται
Συνδεθείτε τώρα!
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ένας οδηγός για να γνωρίζουν πώς να προσφέρουν μαθήματα προσαρμοσμένα σε μια συγκεκριμένη ομάδα-στόχο και πώς να ερμηνεύουν στατιστικά δεδομένα που προσφέρονται από την πλατφόρμα. Περιέχει επίσης συμβουλές για την διαφοροποίηση και την διευνοποίηση των παρόχων.
Σχεδιάζεται
LEARNING NUGGETS
Σύντομα μαθήματα e-learning για την ανάπτυξη συγκεκριμένων ψηφιακών δεξιοτήτων.
Σχεδιάζεται
Είσοδος στην πλατφόρμα e-learning